Teknisk dokumentation

Jeg hjælper med at beskrive processer og opstillinger, så de kan gentages – også selvom der kommer nye folk i produktionen. Jeg tager udgangspunkt i, at menneskers tilgang til at forstå hvad der foregår, er forskellig: Nogle er ørne til at begribe tekniske tegninger, mens andre bedre forstår skriftlige beskrivelser, eller film og billeder. Med moderne teknologi, er det muligt at tage hensyn til de forskellige måder at skabe forståelse på, og formidle teknisk stof, så alle kan deltage.

Baggrunden for at jeg behersker denne form for dokumentation er, at jeg har været tvunget til at dokumentere processer og opstillinger i takt med at vi blev stadig færre ansatte. Det har betydet at opgaver, som tidligere blev varetaget af faglærte, nu kan udføres af ufaglærte – på basis af forståelig dokumenation.