Miljørådgivning

Årene som kriteriechef i Miljømærkesekretariatet gav mig en grundlæggende indsigt i potentialer for miljøforbedringer af produkter og produktionsprocesser. Denne indsigt kombinerer jeg med mine erfaringer med at optimere og rationalisere industrielle produktionsprocesser og -produkter.

Denne kombination af vidensområder sikrer, at bestræbelser på at tage miljømæssige hensyn og sikre bæredygtig udvikling af produkter og processer, ikke tilsidesætter krav til rationel produktion og konkurrencedygtige produkter.