Det siger andre

 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Bagh & Co fra 2010 til 2016.

Jeg oplevede John som værende en meget velforberedt og dedikeret direktør med et stort drive, der håndterede mange forskellig artede opgaver. Han evnede at favne bredt og se muligheder i stedet for forhindringer, en stor styrke, i en mindre virksomhed.

John er teknisk velfunderet og god til at sætte sig ind i nye områder og teknologier. Desuden evnede han at skabe gode relationer til kunder, leverandører og øvrige på baggrund af sit ærlige og imødekommende væsen samt sin iderighed og faglige stolthed.

 

Marie-Louise Bjerg

Managing Director

Mountain Top Industries

Undertegnede har siddet i bestyrelsen for Bagh & Co fra 2005  til 2017. De sidste 4 år som formand for bestyrelsen.

I årene som bestyrelsesformand havde jeg et meget tæt og konstruktivt samarbejde med firmaets administrerende direktør John Bagh.

John var en enormt angageret og hårdt arbejdende direktør som altid fremlagde velgennemarbejde oplæg, når der skulle tages stilling til nye tiltag.

John besad evnen til hurtig at sætte sig ind i nye ting, hvilket ofte var nødvendigt i relation til firmaets størrelse. John var firmaets dynamo på salgssiden baseret på sit høje tekniske kendskab til firmaets produktionen samt evnen til at sætte sig ind i kundens behov for løsninger.

I relation til såvel kunder, medarbejdere, leverandører og bank skabte John tætte relationer baseret ærlighed og indlevelse.

 

Torben Nybo

 

Bagh & Co. der er et af vores gode medlemmer, har deltaget I flere af vores aktiviteter I Industrisamarbejdet. John har i denne sammenhæng bl.a. været ambassadør i DI’s store produktivitetsindsats. I forbindelse med et produktivitetsudviklingsforløb ’Høst de lavthængende frugter’, kom jeg tæt på firmaet, og lærte John at kende. Forløbet gav virksomheden en masse. Men særlig John Bagh’s ledelsestilgang til at alle blev inddraget, var en afgørende faktor for udfaldet. John fokuserer altid på folks styrker og ikke på deres svagheder og ved at give sine medarbejdere mulighed for at skabe resultater, lykkedes det for ham at skabe en sammenhængende organisation, der blev parat til at påtage sig nye udfordringer og opgaver. Ved at alle medarbejdere inddrages og forstår de gældende værdier, accelererede udviklingen af organisationen teknisk såvel som menneskeligt. Det er altid en fornøjelse at komme forbi Bagh & Co. og se den løbende udvikling, der hele tiden sker og at høre den glæde medarbejderne har ved at arbejde for John.

 

Mark Fisker

Chefkonsulent

Dansk Industri

 

Please reload