Bestyrelsesarbejde

Med baggrund i mange års bestyrelsesarbejde, og deltagelse i forskellige ledelsesnetværk, har jeg oparbejdet betydelig erfaring i bestyrelsesopgaver.

 

Da jeg som ejerleder har siddet på begge sider af bordet, kender jeg fornemmelsen af, når de strategiske ambitioner stikker af fra de menneskelige ressourcer. Man er, som leder, stærkt optaget af de daglige udfordringer og drevet af driften, hvorfor udfordringen med at skabe grundlag for strategiske forandringer, kan give modvilje overfor bestyrelsens ambitioner. Et dilemma som ikke opstår fordi man er uenig, men fordi kræfterne slipper op.

 

På den baggrund er min tilgang til bestyrelsesarbejde præget af at skabe sammenhæng mellem strategiske ambitioner og menneskelige ressourcer, hvor jeg tilbyder at bidrage til at eksekvere beslutninger, og ikke kun lægge de strategiske linier.

 

Med den erfaring  jeg har i bagagen, kan jeg hjælpe med at gennemføre forandringer, fremfor blot at foreslå dem.